Carpal Tunnel Syndrome
Min Karpaltunnel

Få livet tillbaka

Karpaltunnelsyndrom är ett medicinskt tillstånd som orsakar domningar, smärta och obehag i handen, och drabbar cirka 75 miljoner människor i världen. Behandlingar mot karpaltunnelsyndrom lyckas för det mesta, men en tidig diagnos är viktig. Om du misstänker att du har karpaltunnelsyndrom bör du ta kontakt med en läkare för behandling.


1 "Single-Portal Endoscopic Carpal Tunnel Release Compared with Open Release" Trumble TE, Diao E, Abrams RA, Gilbert-Anderson MM The Journal of Bone & Joint Surgery 2002; 84:1107-115

2 "Endoscopic Carpal Tunnel Release: A Comparison of Two Techniques With Open Release." Palmer DH, Paulson JC, Lane-Larsen CL, Peulen VK, Olson JD Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery 1993; 9(5):498-508