Carpal Tunnel Syndrome
Karpal Tünel'im

Yaşama geri dönün

Karpal Tünel Sendromu (KTS), elde uyuşma, ağrı ve rahatsızlığa neden olan ve dünyada tahmini olarak 75 milyon insanı etkileyen bir tıbbi durumdur. KTS için tedaviler genellikle başarılı olmakla birlikte erken teşhis önemlidir. KTS'ye sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, tedavi için doktorunuza başvurun.


1 "Single-Portal Endoscopic Carpal Tunnel Release Compared with Open Release" Trumble TE, Diao E, Abrams RA, Gilbert-Anderson MM The Journal of Bone & Joint Surgery 2002; 84:1107-115

2 "Endoscopic Carpal Tunnel Release: A Comparison of Two Techniques With Open Release." Palmer DH, Paulson JC, Lane-Larsen CL, Peulen VK, Olson JD Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery 1993; 9(5):498-508