Get back to life quicker with Endoscopic Surgery
Min Karpaltunnel

Symtom

De vanligaste symtomen för karpaltunnelsyndrom omfattar domningar, stickningar, sveda, försvagad gripförmåga eller smärta som kan gå från fingrarna ut i axeln. Symtomen kan finnas på antingen en hand eller båda händerna och de känns ofta av nattetid.


  

Orsaker

  

Mitt i handleden finns ett utrymme som kallas karpaltunneln, där en större nerv (medianusnerven) och nio senor passerar från underarmen in i handen. Tunnelns tak bildas av ett starkt ligament som kallas det tvärgående karpalligamentet.

När det uppstår svullnad i karpaltunneln byggs det upp ett tryck på medianusnerven, varifrån de flesta känsel- och rörelseimpulserna till fingrar och tumme kommer. När trycket blir tillräckligt stort för att trycka samman medianusnerven kan karpaltunnelsyndrom uppstå.

Svullnad i karpaltunneln kan bero på ärftliga faktorer, diabetes, sköldkörtelproblem, frakturer eller artrit. Att vätska ansamlas i kroppen vid graviditet kan orsaka karpaltunnelsymtom, med dessa försvinner typiskt nog efter förlossningen. Upprepande handrörelser och aktiviteter där man greppar, kramar eller klipper kan göra att symtomen förvärras, men för flertalet individer är den faktiska orsaken oklar.

Carpal Tunnel Swelling