Get back to life quicker with Endoscopic Surgery
Min Karpaltunnel

Behandlingar som inte inbegriper någon operation kan vara att förändra sina vanor som t.ex. att minska eller eliminera upprepande handrörelser, att använda handledsskena på natten eller att ta anti-inflammatoriska läkemedel oralt eller via injektion i karpaltunneln.

Det finns olika sorters operationer, men de två vanligaste är öppen kirurgi och endoskopisk kirurgi. Båda ingreppen har samma mål, att lätta på trycket på medianusnerven genom att kirurgiskt skära av det tvärgående ligamentet och därmed förstora karpaltunneln så att nerven får plats. Båda ingreppen är effektiva, men endoskopisk kirurgi leder till snabbare återhämtningstid, mindre postoperativ smärts och ett mindre ärr som nästan inte syns.1


Öppen kirurgi

Under öppen kirurgi görs ett snitt från handledsvecket mot handflatans mitt genom hud-, fett- och bindvävslager. När det tvärgående ligamentet är blottlagt skär kirurgen av ligamentet med en kniv för att släppa på trycket på nerven. Därefter försluter kirurgen snittet med suturer och lägger om handen. 

Larger incision for Open Surgery

 

Ingreppet är effektivt, men det är kanske inte det bästa alternativet för vissa patienter eftersom det efterlämnar ett ärr från handleden till handflatans mitt; dessutom kan återhämtning och rehabilitering ta flera veckor på grund av postoperativ smärta, det djupa snittet i handen och att snittet är långt.

 

Endoskopisk kirurgi

Under endoskopisk kirurgi med en port och görs ett mindre snitt i handledsvecket, där kirurgen för in en liten kamera, som sitter på ett kirurgiskt instrument som heter SmartRelease™ ECTR. Enheten gör att kirurgen kan se inuti karpaltunneln med hjälp av en videomonitor. Kirurgen skär sedan av ligamentet exakt med en kniv, som kan dras in i SmartRelease™ ECTR, utan att hela handflatan öppnas. När ligamentet helt har frigjorts dras kniven in, instrument tillbaka och det lilla snittet sutureras och läggs om.

Small incision for Endoscopic Surgery


Den ledande principen för detta minimalt invasiva ingrepp är att minimera postoperativ smärta genom att undvika ett öppet snitt som sträcker sig från handleden över handflatan. Endoskopisk kirurgi är mycket effektiv och har använts i mer än 20 år. Det leder till mindre postoperativ smärta, ett minimalt ärr som döljs i ett handledsveck och gör i allmänhet att patienter kan återuppta vissa normala aktiviteter efter en kort tidsperiod.1

Endoskopisk kirurgi är mycket effektiv och har använts i mer än 20 år. Det leder till mindre postoperativ smärta, ett minimalt ärr som döljs i ett handledsveck och gör i allmänhet att patienter kan återuppta vissa normala aktiviteter efter en kort tidsperiod. 1

Endoskopisk kirurgi är mycket effektiv och har använts i mer än 20 år. Det leder till mindre postoperativ smärta, ett minimalt ärr som döljs i ett handledsveck och gör i allmänhet att patienter kan återuppta vissa normala aktiviteter efter en kort tidsperiod. 1


1 "Single-Portal Endoscopic Carpal Tunnel Release Compared with Open Release"
Trumble TE, Diao E, Abrams RA, Gilbert-Anderson MM The Journal of Bone & Joint Surgery 2002; 84:1107-115