Get back to life quicker with Endoscopic Surgery
Karpal Tünel'im

Cerrahi dışı tedaviler arasında tekrarlanan el hareketlerinin azaltılması veya bırakılması gibi davranışsal değişiklikler, geceleri el bilek ateli takılması ya da ağızdan alınan veya karpal tünel içine enjekte edilen antienflamatuar ilaçlar bulunabilir.

Cerrahi tedaviler çeşitli olmakla birlikte en yaygın iki tanesi Açık Cerrahi ve Endoskopik Cerrahidir. Her iki prosedür de sinir için daha fazla yer açmak amacıyla transvers ligamentin kesilmesi ve bu sayede karpal tüneli büyütme yoluyla median sinir üzerindeki baskıyı kaldırma hedefine yöneliktir. Her iki prosedür de etkili olmakla birlikte Endoskopik Cerrahi daha kısa iyileşme süresine, daha az postoperatif ağrıya ve daha küçük, daha az fark edilir bir ameliyat izine sahiptir.1


açık cerrahi

Açık Cerrahi sırasında, el bileği kıvrımından avucun merkezine doğru, cilt katmanları, yağ ve bağlayıcı dokuyu içine alan bir insizyon yapılır. Transvers ligament açığa çıkartıldığında, cerrah sinir üzerindeki baskıyı kaldırmak için ligamenti bıçakla keser. Cerrah bunun ardından insizyonu sütürlerle kapatır ve eli sargıya alır. 

Larger incision for Open Surgery

 

Bu prosedür etkili olmakla birlikte el bileğinden avucun ortasına kadar bir ameliyat izi bıraktığından ve postoperatif ağrı, elin derinlemesine kesilmesi ve daha uzun bir insizyona bağlı olarak iyileşme ve rehabilitasyon haftalar sürebileceğinden bazı hastalar için en iyi seçenek olmayabilir.

endoskopik cerrahi

Tek portallı Endoskopik Cerrahi sırasında, el bileği kıvrımında küçük bir insizyon yapılır ve buradan cerrah bir SmartRelease™ ECTR adı verilen bir cerrahi alete takılan küçük bir kamerayı yerleştirir. Bu cihaz cerrahın karpal tünelin içini bir video monitörü ile görmesini sağlar. Cerrah bunun ardından tüm avucu açmadan SmartRelease™ ECTR içinde retrakte edilebilir bir bıçak kullanarak ligamenti hassas bir şekilde keser. Ligament tam olarak gevşediğinde, bıçak retrakte edilir, alet çıkartılır ve küçük insizyon dikilerek sargıyla kapatılır.

Small incision for Endoscopic Surgery


Bu minimal düzeyde invazif prosedürün yönlendirici ilkesi el bileğinden avuca doğru uzanan bir açık insizyonu önleyerek postoperatif ağrıyı en aza indirmektir. Endoskopik Cerrahi oldukça etklidir ve 20 yıldan fazla süredir kullanılmaktadır. Daha az postoperatif ağrıya, el bileği kıvırımı ile gizlenen minimal ameliyat izine sahiptir ve genel olarak hastaların kısa bir sürede normal aktivitelerine geri dönmelerini sağlar.1

Karpal tünelde şişme median siniri sıkıştırarak KTS'ye neden olabilir. Cerrahi tedaviler sinire yer açmak için transvers karpal ligamenti keser. Netice olarak yeni doku ligamentin kesildiği yerdeki boşluğu doldurur.

Karpal tünelde şişme median siniri sıkıştırarak KTS'ye neden olabilir. Cerrahi tedaviler sinire yer açmak için transvers karpal ligamenti keser. Netice olarak yeni doku ligamentin kesildiği yerdeki boşluğu doldurur.


1 "Single-Portal Endoscopic Carpal Tunnel Release Compared with Open Release"
Trumble TE, Diao E, Abrams RA, Gilbert-Anderson MM The Journal of Bone & Joint Surgery 2002; 84:1107-115